Çərşənbə, 29 İyul 2020 06:31

İşçinin müvəqqəti işə qəbul prosesi necə tənzimlənməlidir? (Nümünəvi forma)

Satışda olan "A-dan Z-yə: Kargüzarlıq" kitabının "İşçinin müvəqqəti işə götürülməsinin rəsmiləşdirilməsi" bölməsindən seçmə

Bir məsələni qeyd edək ki, əmək qanunvericiliyində işçinin hansı müddətdə üzrlü səbəbdən işdə olmadığı hallarda əvəz edilməsi ilə bağlı konkret tələb nəzərdə tutulmayıb. Mümkündür ki, işçi 1 ay və ya 1 il müddətinə hər hansı üzrlü səbəbdən işdə olmadığı halda onun vəzifəsinin yerinə yetirmək üçün yeni işçi cəlb olunsun. Həmçinin məzuniyyətdə olan işçi siyahı üzrə işçi sayına aid edilməlidir, sadəcə işəgötürən tərəfindən təqdim edilən vahid bəyannamədə işləmədiyi günlərin sayı və səbəbi qeyd edilir.
Kargüzarlıq prosesinin həyata keçirilməsi zamanı növbəti səhifədəki formada əmr verilir:

Blank “Alov” MMC
ӘMR
№________


Bakı şәhәri ____ ___________2020-ci il

İşçinin müvəqqəti işә qәbul olunması haqqında
Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsinin 81-ci maddәsinin 1-ci bәndinә vә Quliyev Rza Әşir oğlu ilә bağlanılmış ___ ________2020-cu il tarixli vә ___№-li әmәk muqavilәsi bildirişinә әsaslanaraq
ӘMR EDİRӘM:


1. Quliyev Rza Әşir oğlu Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 47-ci maddəsinin “a” bəndinə uyğun olaraq ___ __________ 2020-ci il tarixdәn ___ __________ 2021-ci il tarixinə kimi, 12 (on iki) ay müddətində “Alov” MMC-də kargüzar vәzifәsinә işə qəbul edilsin.
2. İşçi ___ __________ 2020-ci il tarixdәn işə başlasın.
3. İşcinin aylıq vәzifә maaşı ştat cәdvәlinә uyğun olaraq 450 (dörd yüz əlli) manat muәyyәnlәşdirilsin.
4. Müvəqqəti işə çıxmayan işçi bir ildən tez işə qayıtmaq üçün müraciət edərsə, işçinin əmək müqaviləsinə nəzərdə tutulan müddətdən öncə xitam verilsin.
5. İşçi vəzifə təlimatı ilə tanış edilsin.
6. Әmrin icrasına nәzarәt Kadrlarla iş şöbәsinin mudiri Ağazadә Nazlı Hәsәnağa qızına hәvalә olunsun.
Direktor _______ Nәbili N.N.
Әmrlә tanış oldum:
__________ Quliyev R.Ә.
Tarix: ________

Mks.az saytının ekspertləri əmək qanunvericiliyinin şərh edildiyi “Əmək qanunvericiliyi və şərhlər toplusu - 2020” (II nəşr)

və kargüzarlığın təşkili, aparılması və bütün növ kadr rəsmiləşdirilməsini əhatə edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” (III nəşr)

adlı 2 yeni nəşri SATIŞDA

 Sifariş üçün əlaqə nömrələri: 050-368-12-72, 012-564-86-85 vəya Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 
 
 

Şərh yazın