Çərşənbə axşamı, 24 Dekabr 2019 08:16

Təhsil məzuniyyəti necə rəsmiləşdirilməlidir? (Nümünəvi forma)

Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə

İndi isә tәhsil mәzuniyyәti ilә bağlı işçinin әrizәsinә uyğun olaraq işәgötürәnin әmrinin nümunәvi formasını tәqdim edәk.

Blank “Alov” MMC

ӘMR №________

Salyan şәhәri ___ ___________________2019-cu il

İşçiyә ödәnişli tәhsil mәzuniyyәtinin tәqdim edilmәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsinin 123-cü vә 124-cü maddәlәrinә vә Kadrlarla iş şöbәsini mütәxәssisi
Quliyeva Әsmәr Qadir qızının ____ ________2019-cu il tarixli әrizәsinә uyğun olaraq

ӘMR EDİRӘM:

1. Azәrbaycan Dövlәt Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültәsindә qiyabi formada tәhsil alan Kadrlarla iş şöbәsinin mütәxәssisi Quliyeva Әsmәr Qadir qızına dövlәt imtahanını vermәsi üçün ___ ______2019-cu ildәn ____ _______ 2019-cu ilәdәk 30 (otuz) tәqvim günü müddәtindә ödәnişli tәhsil mәzuniyyәti tәqdim edilsin.

2. Baş mühasib Sәlimova Sultanә Sabir qızı ödәnişli tәhsil mәzuniyyәti üçün işçiyә Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsinin 177-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada orta әmәk haqqı hesablanmasını vә ____ ________2019-cu il tarixinәdәk işçiyә ödәnilmәsini tәmin etsin.

3. İşçinin işә başlama tarixi ___ ________2019-cu il il hesab edilsin.

4. Әmrin icrasına nәzarәt Kadrlarla iş şöbәsinin müdiri Ağazadә Nazlı Hәsәnağa qızına hәvalә olunsun.

Direktor

_______ Nәbili N.N.

Әmrlә tanış oldum:

__________ Sәlimova S.S.

Tarix: ________

__________ Quliyeva Ә.Q.

Tarix: ________

Әmrdәn dә göründüyü kimi ödәnişli tәhsil mәzuniyyәti ilә bağlı işçiyә ödәnilәn mәzuniyyәt haqqı digәr mәzuniyyәt haqlarından fәrqli formada hesablanır. Bu barәdә mks.az saytının digәr nәşrindә - “Әmәyin uçotu: Adan Z-yә” kitabında әtraflı mәlumat vә misallar tәqdim olunub.

"Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) və "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" (II nəşr)  artıq SATIŞDA

Sifariş üçün əlaqə nömrələri: 050-368-12-72, 012-564-86-85 vəya Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Istənilən ünvana çatdırılması ÖDƏNİŞSİZ olaraq həyata keçirilir. Regionlarda yaşayan oxucularımıza dəstək olaraq,poçt xərcini biz ödəyirik.

Kitabın dəyərini nağd və ya nağdsız ödəməklə (hesaba köcürməklə, E-manat terminalından və hesab.az saytından ödəməklə) əldə edə bilərsiniz. Hər iki hala uyğun bütün zəruri sənədlər (mədaxil qəbzi, elektron qaimə-faktura, müqavilə və hesab-faktura, akt və sair) təqdim edilir.

 

Şərh yazın