Səhifəni çap et
Cümə, 04 Oktyabr 2019 06:49

Sınaq müddətində özünü doğrultmayan işçi ilə düzgün "sağollaşmanın" qaydası (Nümünəvi forma)

Satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə

Әgәr işәgötürәn sınaq müddәtindә әmәk müqavilәsini pozmaq istәyirsә, mütlәq işçiyә yazılı xәbәrdarlıq etmәlidir. Belә xәbәrdarlığın nümunәvi formasını tәqdim edirik:

“Alov” MMC Satış şöbәsinin meneceri Nәsibov Amil Seymur oğluna

Xәbәrdarlıq

Sınaq müddәtinin nәticәsinin qeyri-qәnaәtbәxş hesab edilmәsi haqqında

Sınaq müddәti dövründә icra etdiyiniz işlә bağlı biliklәrinizin vә peşәkarlıq sәviyyәnizin yoxlanılması mәqsәdi ilә tәrtib olunmuş fәrdi iş planının nәticәlәrinә görә (vә ya tabe olduğunuz struktur bölmәsinin rәhbәrinin _____ ________2019-cu il tarixli xidmәti yazısına uyğun olaraq) siz sınaq müddәtindәn keçmәmiş sayılırsınız. Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsinin 53-cü maddәsinin birinci hissәsinә uyğun olaraq sizinlә bağlanılmış ___ _____ 2019-cu il tarixli, ___№-li әmәk müqavilәsinә 03 oktyabr 2019-cu il tarixindә xitam verilәcәk.

Kadrlarla iş şöbәsinin müdiri __________Ağazadә N.H.

Xәbәrdalıqla tanış oldum vә 1 (bir) nüsxәsini aldım: ________ Nәsibov A.S.

31 sentyabr 2019-cu il

 

"Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) və "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" (II nəşr)  etibarən artıq SATIŞDA

Sifariş üçün əlaqə nömrələri: 050-368-12-72, 012-564-86-85 vəya Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Mündəricatla tanış olmaq istəyirsinizsə, zəhmətə şərh hissəsinə "+" qoyun, göndərilməsini təmin edək.

Istənilən ünvana çatdırılması ÖDƏNİŞSİZ olaraq həyata keçirilir. Regionlarda yaşayan oxucularımıza dəstək olaraq,poçt xərcini biz ödəyirik.

Kitabın dəyərini nağd və ya nağdsız ödəməklə (hesaba köcürməklə, E-manat terminalından və hesab.az saytından ödəməklə) əldə edə bilərsiniz. Hər iki hala uyğun bütün zəruri sənədlər (mədaxil qəbzi, elektron qaimə-faktura, müqavilə və hesab-faktura, akt və sair) təqdim edilir.