Cümə axşamı, 03 Oktyabr 2019 06:48

Əmәk kitabçasının 3-cü qrafasındakı sәhv qeydi necә etibarsız hesab etmәk olar?

Satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə

Fәslin titul vәrәqinin doldurulması ilә bağlı hissәsindә әmәk kitabçasının ilk sәhifәsindә düzәlişlәr aparılmasının qaydasını nümunәlәr tәqdim etmәklә vermişdik. İndi isә daxili sәhifәlәrdә - “İş haqqında mәlumat” bölmәsindә qeydlәrin etibarsız hesab edilmәsi ilә bağlı qaydanı nәzәrdәn keçirәk. Bu bölmәdә aparılan düzәlişlәr titul sәhifәsi ilә müqayisәdә tamamilә fәrqlidir.

Әvvәla, bu bölmәdә yazılanı qaralamaq, pozmaq, ağardıcı ilә ağartmaq qadağandır. İkincisi, “İş haqqında mәlumat” bölmәsindә sәhvlәri düzәldәn zaman heç bir yazılışn üstündәn xәtt çәkilmir. Kadrlarla iş sahәsindә çalışanlar tez-tez maraqlanırlar, әn çox rast gәlinәn - әmәk kitabçasının 3-cü qrafasındakı sәhv qeydi necә etibarsız hesab etmәk olar?

Bu proses aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır:
- Birinci qrafada növbәti sıra sayı yazılır;
- Tarix qrafasında düzәlişin aparılması tarixi qeyd olunur;
- Üçüncü qrafada isә “__№-li yazılış (sәhv qeydin sıra nömrәsi yazılır) etibarsız hesab edilsin” cümlәsi yazılır.
- Növbәti sәtirdә düzgün yazılış qeyd olunur.

Nümunә üzәrindә baxaq ki, fikrimiz daha aydın olsun...

"Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) və "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" (II nəşr)  etibarən artıq SATIŞDA

Sifariş üçün əlaqə nömrələri: 050-368-12-72, 012-564-86-85 vəya Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

Mündəricatla tanış olmaq istəyirsinizsə, zəhmətə şərh hissəsinə "+" qoyun, göndərilməsini təmin edək.

Istənilən ünvana çatdırılması ÖDƏNİŞSİZ olaraq həyata keçirilir. Regionlarda yaşayan oxucularımıza dəstək olaraq,poçt xərcini biz ödəyirik.

Kitabın dəyərini nağd və ya nağdsız ödəməklə (hesaba köcürməklə, E-manat terminalından və hesab.az saytından ödəməklə) əldə edə bilərsiniz. Hər iki hala uyğun bütün zəruri sənədlər (mədaxil qəbzi, elektron qaimə-faktura, müqavilə və hesab-faktura, akt və sair) təqdim edilir.

Şərh yazın