Satışda olan "Əmək Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Tәcrübәdә әn çox müzakirә olunan mәsәlәlәrdәn biri dә, müavinәtin hansı hallarda hansı valideynә ödәnilmәsi mәsәlәsidir. Valideynlәrin ...
Satışda olan "Əmək Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Әmәk Mәcәllәsinin 76-cı maddәsinin 1-ci hissәsinә әsasәn, işәgötürәn tәrәfindәn әmәk müqavilәsinә Әmәk Mәcәllәsinnin 68, 69, 70, 73,...
Satışda olan "Əmək Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Әsasnamәdә qismәn ödәnişli sosial mәzuniyyәt hüququndan istifadә ilә bağlı mәhdudiyyәtlәr dә mövcüddür. Әsasnamәnin 88-ci maddәsinә әsa...
Tanınmış mütəxəssis İradə xanım Nağdalıyeva bəzi ali və orta məktəblərdə işçilərlə müddətsiz yox, müddətli əmək müqaviləsinin bağlanılması məsələsini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək siyas...
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək siyasəti şöbəsinin müdiri Əbülfət Məhərrəmov bəzi işəgötürənlərin mükafatları əmək müqaviləsi ilə yox, ayrıca əmrlə rəsmiləşdirməsinə aydınlıq gətirilib: ...
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 540-cı maddəsində məşğulluq haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə işəgötürənlərin üzərinə məsuliyyət qoyulub. Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir. Vergi Məcəlləsini...
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək siyasəti şöbəsinin müdiri Əbülfət Məhərrəmov  məzuniyyət haqqının əmsallaşdırılması zamanı tələb olunan “kütləvi artım” anlayışı ilə bağlı növbəti sual...
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək siyasəti şöbəsinin müdiri Əbülfət Məhərrəmov  tanınmış mütəxəssis Nihat Əliyevin “əmək qanunvericiliyində “ştat cədvəli” anlayışı  olmadığı halda, işə...
Satışda olan "Əmək Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Təcrübədə rast gəlinən hallardan biri də işçinin əsas iş yerində əvəzçilik müqaviləsi ilə çalışmasıdır. ...
Mks.az saytının eksperti, “Əmək Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu” kitabının müəllifi Anar Bayramov “Əmək məzuniyyəti və ondan istifadə edilməməsinə görə kompensasiya:  Fikir ayrılıqları və ziddiyyətlər” adlı t...
9 -dən səhifə 46