Xidməti müqavilə ilə işləyənlərdən vergilərin hesablanması, tutulması, ödənilməsi və bəyan edilməsi  vergi orqanlarında uçotda olan fiziki şəxslər üzrə Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi orqanlarında uçotda olan fizi...
"Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabından seçmə DSMF orqanları ödəmənin həyata keçirilib-keçirilmədiyini nəyin əsasında müəyyənləşdirirlər? Bu, DSMF orqanlarında olan fərdi uçot məlumatlarına əsasən müəyyənləş...
Mks.az saytının eksperti, Amerikalı psixoloq Susan Mcanichin təqdimatında Sual: Mənə qarşı bəzi iş yoldaşlarım  və ya tanışlarım haqsızılıqlar edirlər və onlarla münasibətləri dayandırıram. Amma ürəyim yümşaq oldu...
"Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabında seçmə Əmək müqaviləsinə sınaq müddəti ərzində xitam verilməsinə misal gətirək. Tutaq ki, təqdim etdiyimiz nümunədə müqavilə imzalandıqdan 1 ay sonra məlum olub ki, Hüseynov T...
Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə kitabından seçmə Aliment məsələsində bir maraqlı məqam da onun necə hesablanıb ödənilməsilə bağlıdır. Tutaq ki, məhkəmə işçinin aylıq əməkhaqqından 25% aliment tutub ödənilməsi haqda...
"Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İlk öncə intizam tənbehi ilə bağlı Əmək Məcəlləsindən çıxarışa diqqət yetirək: Maddə 187.  İntizam tənbehinin verilməsi qaydaları İntizam tənbehi verilməmişd...
Tanınmış təlimçi Nihad Əliyev son dövrlərin aktual məsələsi olan məzuniyyət hüququ ilə bağlı Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəsmi məktubunu paylaşıb: " Əmək Məcəlləsinin 131-ci maddəsinə əsasən ilk işi ili ...
"Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Əmək məzuniyyətinin başqa vaxta keçirilməsi hökmən işçi ilə işəgötürənin razılığı əsasında olmalıdır. Yəni, işçi və işəgötürən ayrı-ayrılıqda əmək məz...
“Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə” 2018 kitabından seçmə ...
“Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə” 2018 kitabından seçmə ...
80 -dən səhifə 87