Tural Vəliyev: “həkimlər işləri fəaliyyət göstərdikləri səhiyyə ocağında görürlərsə...” ...
Satışı davam edən “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” kitabından seçmə ...
Dövlət Vergi Xidməti aktual məsələyə aydınlıq gətirdi ...
Tural Vəliyev: “Mülki Məcəllənin 390-cu maddəsində tərəflərin azadlığı məsələsi var” ...
Satışı davam edən “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” kitabından seçmə ...
Satışı davam edən “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” kitabından seçmə ...
Əməkhaqqından məcburi MDSS, işsizlikdən sığorta, tibbi sığorta, gəlir vergisi kimi tutulmalardan başqa, məhkəmənin qərarı ilə icra orqanlarının məcburi icra haqqında təqdim etdiyi tələbnamələr üzrə olan tutulmalar da olur...
Satışı davam edən “A-dan Z-yə: Kargüzarlıq” kitabından seçmə ...
Satışı davam edən “Əməyin uçotu: A-dan Z-yə” kitabından seçmə ...
8 -dən səhifə 86