"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Təcrübədə rast gəlirik ki, işəgötürən altı günlük əmək haqqı müəyyən edir. Əmək Məcəlləsinin 90-cı ma...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Әvvәlcә baxaq imza dedikdә, nә başa düşülür? “Dövlәt orqanlarında, dövlәt mülkiyyәtindә olan vә...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Fikrimizcə, tam, həmçinin qısaldılmış iş vaxtı haqqında kifayət qədər məlumat verdik. İndi isə işçi ilə iş...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Maddә 1. Әsas anlayışlar Hәmkarlar ittifaqları istehsal vә ya qeyri-istehsal sahәlәrind...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Bәzәn tәcrübәdә planlaşdırılan xidmәti ezamiyyәtlәrin müxtәlif sәbәblәrdәn baş tutmaması hallarına da rast gәlinir. B...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə “Xəstəlik vərəqələrinin verilməsi və müalicə-sağlamlıq məqsədlərinə ödənişlərin təyin edilməsi və ver...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Hәr iki halla bağlı bir neçә misalı nәzәrdәn keçirәk. ...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Mәzuniyyәtin vaxtının dәyişmәsi әrizәsinin yazılması ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsindә hәr han...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə İşəgötürənlərdə belə bir fikir formalaşıb ki, işçinin məzuniyyəti hüququnu yaranmaya qədər işdən azad ...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Praktikada rast gəldiyimiz halla bağlı misalı nəzərdən keçirək. Tutaq ki, işçinin əm...
6 -dən səhifə 32