"Əmək münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabıından seçmə Praktikada başqa formalı iş rejimlərinə də rast gəlinir ki, onların növbəli və ya növbəsiz rejimə aid olunması məsələsinə aydınlıq gətirək.Misal. Tutaq ...
Cümə axşamı, 26 Sentyabr 2019 07:26

Sosial sığorta şəhadətnaməsi ilə bağlı cərimələrin izahı Xüsusi

Yaxın zamanlarda satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İndi isə fərdi uçotla bağlı qanunvericiliyin pozulması hallarında tətbiq edilən cərimələri diqqətdən keçirək.  İnzibati xətalar Məcəlləsini ...
27 sentyabr 2019-cu ildən satışda olacaq "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Razılaşdırmalardan və düzəlişlərdən sonra qrafik yenidən Kadrlarla iş şöbəsinə təqdim edilir və burada artıq yekun növbəlilik cədvəli ...
Yaxın zamanlarda satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Təcrübədə rast gəlirik ki, bəzi həmkarlarımız əvəzçilik üzrə ayrıca əmək müqaviləsinin lazım olduğunu bildirirlər. Qeyd edək ki, əmək qanu...
27 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Ştat cədvəlinə dəyişkilik edilməsi müəssisə rəhbəri tərəfindən həyata keçirilir. Ştat cədvəlinə dəyişiklik edilməsi zərurəti...
Çərşənbə, 25 Sentyabr 2019 05:36

Məzuniyyətlə bağlı fərqli halın MİSALLA izahı Xüsusi

27 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Əmək münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Daha bir misalı nəzərdən keçirək. Tutaq ki, işçi 08 may 2019-cu ildə işçi kimi əmək müqaviləsi bağlanılmışdır və 15 iyu...
27 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə                                        İndi isə işəgötürən tərəfindən işçiyə əmək kitabçalarının hansı formad...
Çərşənbə axşamı, 24 Sentyabr 2019 05:06

Fərqli iş rejimdə əmək məzuniyyəti necə hesablanır? (Misalla izah) Xüsusi

27 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Misal. İşçi 15 gün dənizdə çalışır və növbəti 15 gün evdə olur. Sual meydana çıxır ki, həmin işçinin əmə...
 27 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışdan olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Bu bölmədə əmək müqaviləsi imzalandıqdan sonra tələb olunan bəzi prosedurla, o cümlədən əmək kitabçası haqqıda məlumat verəc...
25 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İndi isə baxaq ki, başqa işçinin əmək funksiyasının icrası zamanı əmək haqqı necə hesablanır. Əmək Məcəlləsinin 61-ci maddəsin...
4 -dən səhifə 24