Bu gündən SATIŞDA olan "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" (II nəşr) kitabından seçmə İşәgötürәnlәr vә işçilәr unutmasınlar ki, yeni işә qәbul olunan işçiyә münasibәtdә sınaq müddәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi işәgötür...
Yaxın zamanlarda satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Əmək Məcəlləsinin 3-cü maddəsində qeyd edilir ki, işçilərin nümayəndəli orqanı dedikdə,  əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarını və qanuni mənaf...
"Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" (II nəşr) kitabından seçmə İndi isə intizam tənbehi tətbiq edilməsinə əsas verən hallardan bir neçəsinin sənədləşdirilməsi qaydasını nəzərdən keçirək. Tutaq ki, işçi üzrsüz səbəbdən iş...
"Əmək münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabıından seçmə Praktikada başqa formalı iş rejimlərinə də rast gəlinir ki, onların növbəli və ya növbəsiz rejimə aid olunması məsələsinə aydınlıq gətirək.Misal. Tutaq ...
Cümə axşamı, 26 Sentyabr 2019 07:26

Sosial sığorta şəhadətnaməsi ilə bağlı cərimələrin izahı Xüsusi

Yaxın zamanlarda satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İndi isə fərdi uçotla bağlı qanunvericiliyin pozulması hallarında tətbiq edilən cərimələri diqqətdən keçirək.  İnzibati xətalar Məcəlləsini ...
27 sentyabr 2019-cu ildən satışda olacaq "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Razılaşdırmalardan və düzəlişlərdən sonra qrafik yenidən Kadrlarla iş şöbəsinə təqdim edilir və burada artıq yekun növbəlilik cədvəli ...
Yaxın zamanlarda satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Təcrübədə rast gəlirik ki, bəzi həmkarlarımız əvəzçilik üzrə ayrıca əmək müqaviləsinin lazım olduğunu bildirirlər. Qeyd edək ki, əmək qanu...
27 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Ştat cədvəlinə dəyişkilik edilməsi müəssisə rəhbəri tərəfindən həyata keçirilir. Ştat cədvəlinə dəyişiklik edilməsi zərurəti...
Çərşənbə, 25 Sentyabr 2019 05:36

Məzuniyyətlə bağlı fərqli halın MİSALLA izahı Xüsusi

27 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Əmək münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Daha bir misalı nəzərdən keçirək. Tutaq ki, işçi 08 may 2019-cu ildə işçi kimi əmək müqaviləsi bağlanılmışdır və 15 iyu...
27 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə                                        İndi isə işəgötürən tərəfindən işçiyə əmək kitabçalarının hansı formad...
19 -dən səhifə 39