"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Təcrübədə rast gəlinən hallardan biri də, müddətli əmək müqaviləsi bitən zaman işçinin əmək müqaviləsi...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Hәr şeydәn әvvәl, bayram vә ya istirahәt günü işçi işә çıxması zәrurәti ilә bağlı xәbәrda...
Əmək qanunvericiliyinə əsasən, əmək stajı, əmək şəraiti, əmək funksiyasının xüsusiyyətləri və uşaqlı qadınlara görə əlavə məzuniyyətlər nəzərdə tutulur. Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin müddəti işçi...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə İndi isə təcrübədə ən çox rast gəlinən hallarla bağlı fikrimizi bildirək. Əmək Məcəlləsinin Əmək Məc...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Әmәkhaqqıdan tutulmalarla bağlı da mәhdudiyyәt var. Hәr dәfә әmәkhaqqı verilәrkәn...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Təəssüf ki, bəzi işəgötürənlər işçiləri işə qəbul edərkən, onlara tarix yerini boş qoymaqla, öz xahişlər...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Normativ-hüquqi aktların tәlәblәrinә görә, Milli arxiv fondunun tәrkibinә daxil edilәn sәnәdlәr, o...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Əmək Məcəlləsinin 65-ci maddəsində qeyd edilir ki, attestasiyadan keçirilməsinə icazə verilməyən işçilər istis...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Әmәk Mәcәllәsindә mәzuniyyәtlә bağlı maraqlı mәqamlardan biri dә işçinin әmәk ...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Tutaq ki, işçi öz arzusu ilә işdәn azad olunmaq haqqında әrizә yazıb. Әrizә verildiyi gündәn bir t...
18 -dən səhifə 46