Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin "b" bəndinə əsasən, əmək müqaviləsinə işəgötürən tərəfindən işçilərin sayının azaldılması və ya ştat ixtisarı ilə əlaqədar xitam verilməsi mümkündür....
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Təcrübədə ən çox rast gəlinən hallardan biri də işəgötürəninin işçinin əsas məzuniyyət günlərini düz...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Әmәk kitabçasından çıxarış tәşkilatın blankında hazırlanır. Әgәr çıxarış bir vәrәqdәn iba...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Əksər işçilər birmənalı şəkildə əmək məzuniyyətlərini yay aylarında götürməyə çalışırlar. Hansı f...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Qanundan aydın olur ki, әmәkhaqqıları işәgötürәn ...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Tәcrübәdә bәzәn belә hallara rast gәlinir ki, 3 yaşınadәk uşağa qulluğa görә mәzuniyyәtә çı...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Natamam iş vaxtı ilə çalışan işçilərin məzuniyyət günlərinin necə tənzimlənməsi də maraq doğuran məsə...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə İşçi әmәk qabiliyyәtini itirmәsi sәbәbindәn әmәk mәzuniyyәtinin bir hissәsindәn istifadә edә b...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Təcrübədə rast gəlinən hallardan biri də işçilərin qrup halında ödənişli, yaxud ödənişsiz məzuniyyətə ...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Uşaq üç yaşına çatanadәk ona qulluq edilmәsinә görә mәzuniyyәtin verilmәsi üçün işçinin әriz...
13 -dən səhifə 43