Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Әmәk Mәcәllәsindә mәzuniyyәtlә bağlı maraqlı mәqamlardan biri dә işçinin әmәk ...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Tutaq ki, işçi öz arzusu ilә işdәn azad olunmaq haqqında әrizә yazıb. Әrizә verildiyi gündәn bir t...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Təcrübədə rast gəlinən hallarda biri də, işəgötürənnin əmək kitabçasının üzrsüz səbəbdən işdən çıxan...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə İşəgötürən tərəfindən verilən intizam tənbehinin qüvvədən düşməsinin üç növü var: ...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə ...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Bəzən təcrübədə rast gəlinir hər hansı şöbə və ya department müdiri öz işçisinə intizam tənbehi tətbiq edi...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə ...
Cümə axşamı, 07 Noyabr 2019 05:17

Fiziki şəxs olan sahibkara məzuniyyət hesablanmalıdır? Xüsusi

"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Fərdi sahibkarlıqla məşğul olan şəxsə əmək məzuniyyətinin hesablanılıb-hesablanılmaması da maraqlı suallardan...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Bәs, istәnilәn işçi ixtisar oluna bilәrmi? Әmәk Mәcәllәsinin 78-ci maddәsindә (İş...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Məzuniyyət günləri ilə bağlı ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də hansı işçilərə 30 gün məzuniy...
1 -dən səhifə 28