Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Bәs, istәnilәn işçi ixtisar oluna bilәrmi? Әmәk Mәcәllәsinin 78-ci maddәsindә (İş...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Məzuniyyət günləri ilə bağlı ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də hansı işçilərə 30 gün məzuniy...
Çərşənbə axşamı, 05 Noyabr 2019 08:10

Möhürlə bağlı hansı məqamlara diqqət yetirmək lazımdır? Xüsusi

Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Kargüzarlıq, kadrlar işi vә mühasibat uçotu sahәsindә yetәrincә tәcrübәsi olanlar yaxşı xatırlayırl...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Təcrübədə rast gəlinən hallardan biri də odur ki, DSMF orqanları doğum haqqında arayışının əslinin tələb etm...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə İndi isә daha bir vacib mәsәlә - orta aylıq әmәkhaqqının hesablanılması ilә bağlı...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Təcrübədə rast gəlirik ki, işəgötürən altı günlük əmək haqqı müəyyən edir. Əmək Məcəlləsinin 90-cı ma...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Әvvәlcә baxaq imza dedikdә, nә başa düşülür? “Dövlәt orqanlarında, dövlәt mülkiyyәtindә olan vә...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Fikrimizcə, tam, həmçinin qısaldılmış iş vaxtı haqqında kifayət qədər məlumat verdik. İndi isə işçi ilə iş...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Maddә 1. Әsas anlayışlar Hәmkarlar ittifaqları istehsal vә ya qeyri-istehsal sahәlәrind...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Bәzәn tәcrübәdә planlaşdırılan xidmәti ezamiyyәtlәrin müxtәlif sәbәblәrdәn baş tutmaması hallarına da rast gәlinir. B...
5 -dən səhifə 43