Vergi məsələləri üzrə ekspert Emin Səttarov işçinin məzuniyyət çıxdığı ayda kütləvi artım olduğu halda əmsallaşdırmanının məzuniyyət məbləğinə tətbiq olunub-olunmamasına aydınlıq gətirib: " Fərz edək ki, i...
Çərşənbə axşamı, 08 Oktyabr 2019 05:37

Ştat cədvəli haqqında bilməli olduğumuz VACİB MƏQAMLAR Xüsusi

Qalib Toğrulun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Ştat cәdvәli özündә müәssisәnin strukturu, kadr tәrkibi vә işçilәrin vәzifә maaşları barәdә informasiyanı әks etdir...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İşçi əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmə vaxtı başa çatdıqdan sonra işə çıxdığı gün xəstəlik vərəqələrin...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Praktiki olaraq rastlaşdığımız məsələlərdən biri də əmək müqaviləsi üzrə məlumatların ƏƏ...
Yaxın zamanlarda satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Əmək kitabçasının açılması müddəti ilə bağlı fərqli fikirlər mövcüddür. Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, işçi işə başladığı gündə...
Satışda olan "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Tutaq ki, «AA» firmasında çalışan Əliyev Nazim Məmməd oğlu 01.10.2019-cu il tarixindən 26.10.2019-cu il tarixinə kimi əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmək...
Satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Әgәr işәgötürәn sınaq müddәtindә әmәk müqavilәsini pozmaq istәyirsә, mütlәq işçiyә yazılı xәbәrdarlıq etmәlidir. Belә xәbәrdarlığın nümunәvi f...
Yaxın zamanlarda satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Fikrimizcə, işəgötürənin işçiyə vurduğu maddı zərərlər haqqında kifayət qədər məlumat verdik. İndi işə işəgötürənin işçiyə vurduğu m...
Satışda olan "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Bәs, işçi neçә dәfә hissәlәrә bölünmәklә әmәk mәzuniyyәtindәn istifadә edә bilәr? Әmәk Mәcәllәsindә işçinin әmәk mәzuniyyәtindәn hissәlәrl...
Satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Fәslin titul vәrәqinin doldurulması ilә bağlı hissәsindә әmәk kitabçasının ilk sәhifәsindә düzәlişlәr aparılmasının qaydasını nümunәlәr tәqdim etmә...
5 -dən səhifə 41