İndi isə fərdi uçot qaydalarının pozulması hallarında tətbiq olunan cərimələrə nəzər yetirək. Belə cərimələr Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 257-4 və 257-2 –ci maddələri ilə tənziml...
  Əmək Məcəlləsində göstərilib ki, əgər işçi 1 ay qabaqcadan işdən çıxması barədə ərizə verdikdən sonra işəgötürən həmin iş yerinə yeni işçi təyin etmişsə və bu barədə ərizə verən işçini mə...
Burada əmək şəraitinin dəyişməsi dedikdə, əsasən yaxşı şəraitin pisləşməsi başa düşülür. Məsələn, işçinin yüksək əməkhaqqıdan daha aşağı əməkhaqqılı işə, yaxud daha pis sanitar normalara cavab verən i...
«Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətın hesablanılması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə»...
  Bəs, istənilən işçi ixtisar oluna bilərmi? Əmək məcəlləsinin 78-ci maddəsində (İşçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olan şəxslər) yazılır: 1. Müvafiq hallarda işçiləri...
Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin şərtlərində işçinin və işəgötürənin iradəsindən asılı olmayan hallar da var. Ən çox rastlaşdığımız hallardan biri işçinin müddətli hərbi xidmətə getməsidir. Tutaq ki, i...
Məcəllənin 74-cü maddəsinə (tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları) nəzər yetirək: 1. Tərəflərin iradəsindən və ya istəyindən asılı olmayaraq əmək m...
Bu halda işəgötürənə sual vermək lazımdır ki, işçinin iş vaxtı bir neçə dəfə sərxoşluq edərək iş rejimini pozması, əmək funksiyalarını yerinə yetirmək iqtidarında olmaması barədə onun əlində bir sübut varm...
Misallar çəkməkdə məqsəd tabel uçotunda iş saatlarının təcrübədə qəbul olunmuş formasını göstərməkdir. burda bir sual meydana çıxır ki, işçi həftədə 40 saatdan çox olmamaqla bir gün çox, digər gün isə az iş...
Təcrübədə tez-tez belə hallarla qarşılaşırıq ki, direktorun təyinatı üçün tərtib olunmuş və imzalanmış protokollardan, qərarlardan sonra da müəyyən prosedurlar həyata keçirilir. Təsisçi (təsisçilər) tərəfində...
40 -dən səhifə 51