«Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətın hesablanılması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə»...
  Bəs, istənilən işçi ixtisar oluna bilərmi? Əmək məcəlləsinin 78-ci maddəsində (İşçilərin ixtisarı zamanı işdə saxlanmağa üstünlüyü olan şəxslər) yazılır: 1. Müvafiq hallarda işçiləri...
Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin şərtlərində işçinin və işəgötürənin iradəsindən asılı olmayan hallar da var. Ən çox rastlaşdığımız hallardan biri işçinin müddətli hərbi xidmətə getməsidir. Tutaq ki, i...
Məcəllənin 74-cü maddəsinə (tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları) nəzər yetirək: 1. Tərəflərin iradəsindən və ya istəyindən asılı olmayaraq əmək m...
Bu halda işəgötürənə sual vermək lazımdır ki, işçinin iş vaxtı bir neçə dəfə sərxoşluq edərək iş rejimini pozması, əmək funksiyalarını yerinə yetirmək iqtidarında olmaması barədə onun əlində bir sübut varm...
Misallar çəkməkdə məqsəd tabel uçotunda iş saatlarının təcrübədə qəbul olunmuş formasını göstərməkdir. burda bir sual meydana çıxır ki, işçi həftədə 40 saatdan çox olmamaqla bir gün çox, digər gün isə az iş...
Təcrübədə tez-tez belə hallarla qarşılaşırıq ki, direktorun təyinatı üçün tərtib olunmuş və imzalanmış protokollardan, qərarlardan sonra da müəyyən prosedurlar həyata keçirilir. Təsisçi (təsisçilər) tərəfində...
Tutaq ki, hər hansı işçi 01.02.2008-ci ildə əmək müqaviləsi bağlayaraq «AA» şirkətində rəhbər işçi kimi işə başlayıb. Bu işçiyə güzəştlər düşmür, o ancaq altı aydan sonra əmək məzuniyyətinə çıxa bilər...
“Əmək münasibətləri: A-dan Z-yə” kitabından seçmə Əlavə məzuniyyətin üçüncüsü isə uşaqlı qadınlara verilən əlavə məzuniyyətdir.   Maddə 117. Uşaqlı qadınların əlavə məzuniyyətləri ...
Əmək Məcəlləsinə əsasən, işçi işə girdiyi birinci il üçün altı aydan sonra əmək məzuniyyətinə çıxa bilər. İşçinin yeni iş yerində müqavilə bağladıqdan sonra altı ay işləyib, həmin iş ili üçün tam və y...
33 -dən səhifə 43