"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Analıq məzuniyyətinin verilməsi zamanı ən çox müzakirə doğuran məsələlərdən biri də işçinin son 12 ayın...
Milli Məclisdə birinci oxunuşda qəbul edilmiş 2020-ci il büdcəsi layihəsi paketinə Vergi Məcəlləsinə təklif olunan dəyişikliklər də daxil edilib. Dəyişikliklərdən biri də əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ilə bağlı əməliyyatl...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Әmәk Mәcәllәsindә әmәk mәzuniyyәti ilә bağlı çox maraqlı bir bәnd dә var: “T...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Təcrübədə rast gəlinən hallardan biri də, müddətli əmək müqaviləsi bitən zaman işçinin əmək müqaviləsi...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Hәr şeydәn әvvәl, bayram vә ya istirahәt günü işçi işә çıxması zәrurәti ilә bağlı xәbәrda...
Əmək qanunvericiliyinə əsasən, əmək stajı, əmək şəraiti, əmək funksiyasının xüsusiyyətləri və uşaqlı qadınlara görə əlavə məzuniyyətlər nəzərdə tutulur. Əmək stajına görə əlavə məzuniyyətin müddəti işçi...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə İndi isə təcrübədə ən çox rast gəlinən hallarla bağlı fikrimizi bildirək. Əmək Məcəlləsinin Əmək Məc...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Әmәkhaqqıdan tutulmalarla bağlı da mәhdudiyyәt var. Hәr dәfә әmәkhaqqı verilәrkәn...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Təəssüf ki, bəzi işəgötürənlər işçiləri işə qəbul edərkən, onlara tarix yerini boş qoymaqla, öz xahişlər...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Normativ-hüquqi aktların tәlәblәrinә görә, Milli arxiv fondunun tәrkibinә daxil edilәn sәnәdlәr, o...
10 -dən səhifə 50