Əmək Müfəttişliyinin vəzifəli şəxslərinin cərimələr tətbiq etdiyi hallardan biri də əməyin mühafizəsi qaydalarını pozulmasıdır. Əmək mühafizəsi qaydalarının pozulması dedikdə, aşağıdakılar başa düşülür və a...
Təcrübədə işçi ilə işəgötürən arasında rast gəlinən narazılıqlardan biri də əməkhaqqının ödənilməsi müddətidir. Əmək Məcəlləsinə əsasən, aylıq əməkhaqqı işçilərə, bir qayda olaraq, iki hissəyə bölünərə...
Ölkə üzrə minimum əməkhaqqı müəyyənləşdirilib və onun məbləği illər ərzində artaraq hazırda 93.50 manat təşkil edir. Minimum əməkhaqqı iqtisadi, sosial şərait nəzərə alınmaqla qanunvericiliklə ixtisassız əməyə və ...
Əvvəlki fəsillərdə natamam iş vaxtı haqqında məlumat vermişdik. İndi də natamam iş vaxtında çalışan işçilərə neçə gün əmək məzuniyyəti verilməsini nəzərdən keçirək. Natamam iş vaxtı (natamam iş günü və ya natam...
Əmək Məcəlləsində hərbi xidmətə çağırılan işçilər üçün daha yaxşı təminatlar nəzərdə tutulub. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müəssisənin ləğvi istisna olmaqla, işçinin müddətli həqiqi hərbi xidm...
İndi isə fərdi uçot qaydalarının pozulması hallarında tətbiq olunan cərimələrə nəzər yetirək. Belə cərimələr Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 257-4 və 257-2 –ci maddələri ilə tənzimlənir....
Uzun müddət vəzifədə çalışan işçi təşkilatdaxili başqa işə keçirilməsi məsələsinə gəlincə isə, Əmək Məcəlləsində sınaq müddətinin təyin olunması ilə bağlı bir məhdudiyyət yoxdur. Məcəlləyə əsasən, əmək ...
  Məzuniyyətlərin daha bir forması ödənişli təhsil məzuniyyətləridir. Maddə 123. Ödənişli təhsil məzuniyyətləri 1. İşləməklə yanaşı təhsil alan işçilərə aşağıdakı ödənişli təhsil məzu- ...
Əmək Məcəlləsində qeyd olunub ki, əmək məzuniyyəti hesablanan zaman əmsallaşdırma aparılmalıdır. Nazirlər Kabineti məzuniyyət vaxtı üçün orta əməkhaqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişl...
Rəhbər işçilər və mütəxəssisləri necə ayırd edilməsinin sadə formulu necədir? Hansı işçilərə Əmək Məcəlləsinə əsasən, daha çox əmək məzuniyyəti verilir? Aşağıdakı işçilərə ödənişli əsas məzuniyyət...
86 -dən səhifə 88