Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə "Nağdsız hesablaşmalar haqqında" Qanundan aydın olur ki, әmәkhaqqıları işәgötürәn ...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Tәcrübәdә bәzәn belә hallara rast gәlinir ki, 3 yaşınadәk uşağa qulluğa görә mәzuniyyәtә çı...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Natamam iş vaxtı ilə çalışan işçilərin məzuniyyət günlərinin necə tənzimlənməsi də maraq doğuran məsə...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə İşçi әmәk qabiliyyәtini itirmәsi sәbәbindәn әmәk mәzuniyyәtinin bir hissәsindәn istifadә edә b...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Təcrübədə rast gəlinən hallardan biri də işçilərin qrup halında ödənişli, yaxud ödənişsiz məzuniyyətə ...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə Uşaq üç yaşına çatanadәk ona qulluq edilmәsinә görә mәzuniyyәtin verilmәsi üçün işçinin әriz...
Çərşənbə axşamı, 26 Noyabr 2019 06:01

Boş iş yeri üzrə əmək haqqı necə hesablanmalıdır? Xüsusi

Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Әmәk Mәcәllәsindә müvәqqәti işdә olmayan işçinin әvәz olunması vә boş iş yeri...
Çərşənbə axşamı, 26 Noyabr 2019 05:46

İntizam tənbehinin verilməsi necə rəsmiləşdirilməlidir? Xüsusi

"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə"dən seçmə Təbii ki, işçinin əmək və icra intizamını pozması faktı və törətdiyi xəta rəsmiləşdirilməlidir.  Misal üç...
Təcrübədə işəgötürənlər tərəfindən ən çox səhvə yol verilən hal işçinin əmək müqaviləsinə xitam verildiyi zaman istifadə edilməmiş məzuniyyət haqqının ödənilməməsidir. Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov ...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu, hazırda satışı davam edən “A-dan Z-yə Kargüzarlıq” kitabından növbəti seçmə İşçinin işdən kənarlaşması barәdә Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsinin 62-ci maddәsin...
9 -dən səhifə 50