27 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə                                        İndi isə işəgötürən tərəfindən işçiyə əmək kitabçalarının hansı formad...
Çərşənbə axşamı, 24 Sentyabr 2019 05:06

Fərqli iş rejimdə əmək məzuniyyəti necə hesablanır? (Misalla izah) Xüsusi

27 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Misal. İşçi 15 gün dənizdə çalışır və növbəti 15 gün evdə olur. Sual meydana çıxır ki, həmin işçinin əmə...
 27 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışdan olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Bu bölmədə əmək müqaviləsi imzalandıqdan sonra tələb olunan bəzi prosedurla, o cümlədən əmək kitabçası haqqıda məlumat verəc...
25 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İndi isə baxaq ki, başqa işçinin əmək funksiyasının icrası zamanı əmək haqqı necə hesablanır. Əmək Məcəlləsinin 61-ci maddəsin...
İntizam təhbehi hansı sənədlərlə, necə rəsmiləşdirlir? İşçi izahat verməyə bilərmi? İntizam tənbehi tətbiq edilən işçinin iş yoldaşları izahat verməyə məcburdurlarmı? İzahat verməyən işçi ilə bağlı hansı tədbir...
25 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Əmək münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Könüllü fəaliyyət əvəzi ödənilməyən fəaliyyətdir. Könüllü fəaliyyəti ancaq dövlət orqanları, dövlət büdcəsindən ma...
27 sentyabr 2019-cu ildən satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Öncəki səhifələrdə qeyd etdiyimiz kimi, Əmək Məcəlləsi işəgötürənə verir ki, işçinin əmək şəraitinə əlavə şərtlər də daxil e...
20 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda olacaq "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İşçinin ezamiyyətə göndərilməsi əmrinin verilməsinin əsası kimi bir çox sənədə istinad edilə bilər. Bunlardan ən əsası xidməti y...
20 sentyabr 2019-cu il tarixdən satışda "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Əmək Məcəlləsinin 47-ci maddəsi müddətli əmək müqaviləsi bağlanması halları müəyyən edir. Həmin halları izah etməyə çalışaq:  a)...
Çərşənbə axşamı, 17 Sentyabr 2019 05:35

Ştat cədvəli ilə bağlı 4 VACİB SUALIN CAVABI Xüsusi

20 sentyabrdan satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə  Ştat cədvəli bütün işəgötürənlər üçün məcburidir? Ştat cədvəli özündə müəssisənin strukturu, kadr tərkibi və işçilərin vəzifə ma...
9 -dən səhifə 43