Təcrübədə ən çox rastlaşdığımız məsələlərdən biri də əmək müqaviləsinin ləğv olunmasıdır. Əmək Məcəlləsinin 68 və 69-cu maddələrində əmək müqaviləsinin ləğv olunması qaydaları əks etdirilib. ...
Çərşənbə axşamı, 03 Aprel 2012 19:15

Daxili nizam-intizam qaydalarının nümünəvi forması

  Normal təşkilatlarda iş vaxtının rejimi olmalıdır. Rejimi müəyyənləşdirmək üçün iş vaxtının rejimi qaydaları tərtib olunmalı və işəgötürən tərəfindən təsdiq edilməlidir. Hər bir işçi işə qəbul olun...
  İndi isə DSMF orqanlarına təqdim olunan B3 hesabatı haqqında məlumat verək. B3 hesabatının forması müvafiq qaydada təsdiqlənib və sığortaedənlərin işinin yüngülləşdirilməsi üçün DSMF tərəfindən onun proqra...
“Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə kitabından seçmə” İlk növbədə qeyd edək ki, Xidmətin yoxlamaları qrafikə əsasən və növbədənkənar ola bilər. Belə ki, qrafikə uyğun yoxlamalar əsasən (praktiki olaraq) ildə bir dəf...
  Məzuniyyət haqqında əmr əmək məzuniyyətinə çıxmamışdan 5 gün əvvəl verilməli, ona görə də işçi ərizənı hökmən 5 gün əvvəldən az olmayan müddətdə təşkilat rəhbərliyinə təqdim etməlidir. ...
İnzibati Xətalar Məcəlləsindən çıxarış: 53.3 işçiyə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş minimum əməkhaqqından aşağı məbləğdə əməkhaqqı verilməsinə görə— vəzifəli şəxslər min manatdan min beş yüz manat...
    Əmək müqaviləsinin əsas şərtlərindən biri də işçinin iş vaxtından artıq işlədilməsi məsələsidir. Bu, hazırda işçilərlə işəgötürənlər arasında olan ən aktual problemlərdən biridir. Təcrübədə dəfələr...
  Əmək Məcəlləsində işçilərin attestasiyası da nəzərdə tutulub. Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında işçilərin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» 23 may 2001-ci il tarixli,...
  Qeyd etdiyimiz kimi Əmək Məcəlləsinə əsasən, əmək məzuniyyəti iki hissədən ibarətdir: əsas və əlavə məzuniyyət. Bu iki məzuniyyət birlikdə əmək məzuniyyəti adlanır. Əsas məzuniyyət qeyd etdiyimiz kimi 21, 30, 35, 4...
  Müəssisənin ləğv olunması, işçi və ştatların (iş yerlərinin) ixtisar edilməsi ilə bağlı əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə aşağıdakı ödənişlər edilir:- Orta əməkhaqqıdan az olmamaqla işdənçıxarm...
78 -dən səhifə 83