İşçi işdən çıxsa da, işəgötürən onu elektron informasiya sistemdən çıxartmadıqda nə edilməlidir? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək siyasəti şöbəsinin müdiri Əbülfət Məhərrəmov işçilərin elekr...
Satışda olan "Əmək Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə “A” MMC-nin rəhbərliyi satış sahəsində çalışan işçinin rəhbər vəzifəyə keçirilməsi haqqında qərar verir. Yeni vəzifəyə keçməzdə...
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək siyasəti şöbəsinin müdiri Əbülfət Məhərrəmov işçininin məzuniyyətdə olduğu halda qeyri-rəsmi işə cəlb olunması hallarına da münasibət bildirib: ...
Satışda olan "Əmək Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Qanunvericiliyin tələbləri nəzərə almaqla, işəgötürən tərəfindən işçiyə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə hesabl...
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək siyasəti şöbəsinin müdiri Əbülfət Məhərrəmov ödənişsiz məzuniyyətin müddətinin hansı dövr üzrə tətbiq olunmasına da aydınlıq gətirib: “Əmək Məcəlləsinin 129...
Satışda olan "Əmək Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Əmək Məcəlləsinin 69-cu maddəsinə əsasən, işçi yuxarıda qeyd edilən 5 haldan fərqli səbəbdən işdən çıxmaq istəyərsə, bu zaman bir təqvim...
Çərşənbə axşamı, 18 Fevral 2020 10:49

Əlavə iş saatına görə hər dəfə əmr hazırlanmalıdır? Xüsusi

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək siyasəti şöbəsinin müdiri Əbülfət Məhərrəmov işçinin iş vaxtından artıq işləməsi hallarına da münasibət bildirib: “Əmək Məcəlləsinin 101-ci maddəsində işəgö...
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək siyasəti şöbəsinin müdiri Əbülfət Məhərrəmov işçinin işləyə-işləyə istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə kompensasiya alması halında əlavə məzuniyyətlərin nə...
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əmək siyasəti şöbəsinin müdiri Əbülfət Məhərrəmov əksər  özəl müəssisələrdə kollektiv müqavilənin tətbiq olunmamasına da aydınlıq gətirib: “Əmək Məcəlləsində k...
Satışda olan "Əmək Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2020" kitabından seçmə Qeyd etdiyimiz kimi, işçilərə əsas məzuniyyətlə yanaşı, əlavə məzuniyyətlərin verilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulub. İşçinin əsas v...
1 -dən səhifə 48