Super User

Super User

Şənbə, 31 Mart 2018 16:50

Haqqımızda

www.mks.az saytı uçot və hesabatlılıq, vergi, insan resursları və audit sahəsində yeniliklərin oxuculara çatdırılmasında, müvafiq müzakirə platformalarının təşkilində operativliyi, məsələlərə kreativ yanaşması, praktiki biliklərə üstünlük verməsi və bir çox digər məziyyətləri ilə oxşar saytlardan fərqlənir. Sayt, təkcə sadalanan istiqamətlər üzrə deyil, ümumilikdə iqtisadiyyatda gedən proseslər, onun nəticələri, fərqli baxış və yanaşmalara da öz səhifələrində yer verir.

Maddə 192. Qanunsuz sahibkarlıq
192.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmadan və ya xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunduğu halda belə razılıq (lisenziya) almadan, həmçinin lisenziyalaşdırılma şərtlərinin pozulması ilə və ya xüsusi icazə olmadan mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalardan istifadə etməklə həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olma
Çərşənbə axşamı, 12 İyun 2012 06:26

Cari vergi ödəmələri haqqında məlumat

Vergi Məcəlləsinin 151-ci maddəsinə əsasən, hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar rüb qurtardıqdan sonra 15 gündən gec olmayaraq cari ödəmələri dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər.

Vergi Məcəlləsinin 54-cü maddəsinə əsasən, şəxs aşağıda müəyyən olunmuş hallardan ən azı biri olduqda, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz:
vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusu hadisəsinin olmaması;

Növbədənkənar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən aşağıda göstərilən hallarda keçirilə bilər:
verginin hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan vergi hesabatı sənədləri müəyyən edilmiş müddətdə və bu barədə vergi orqanının xəbərdarlığından sonra da təqdim edilmədikdə;

 
 
 
“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun 23.3-cü maddəsinə əsasən, Sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və ya fiziki şəxsin adının,

İnzibati Xətalar Məcəlləsi. Maddə 247-1. Mühasibat uçotu üzrə qanunvericiliyin, hesabat və məlumatların təqdim edilməsi qaydalarının pozulması Mühasibat uçotu subyekti tərəfindən maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının və sığorta nəzarəti orqanına təqdim edilməli olan digər hesabat və məlumatların qanunvericiliyə müvafiq olaraq hazırlanması, 

“Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi” qaydalarına əsasən, Azərbaycan Respublikasından fiziki şəxslər tərəfindən aparılması və beynəlxalq poçt vasitəsilə göndərilməsi qadağan olunmuş malların siyahısı aşağıdakı kimidir:

“Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi” qaydalarına əsasən, Azərbaycan Respublikasına fiziki şəxslər tərəfindən gətirilməsi və beynəlxalq poçt göndərişləri vasitəsilə ALINMASI QADAĞAN olunmuş malların siyahısı aşağıdakı şəkildədir:

Vergi Məcəlləsinin 35.1-ci maddəsinə əsasən  vergi şəhadətnamə-dublikatı vergi ödəyicisinə verdikdən sonra 1 gün müddətinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına (Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının (Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi) müəyyən etdiyi formada məlumatı elektron və (və ya) kağız daşıyıcılar vasitəsilə göndərir.
1 -dən səhifə 854