Cümə axşamı, 10 May 2012 04:15

Ehtiyat kapitalı yeni hesablar planında necə uçota alınır?

Bəs, köhnə hesablar planında 33 saylı maddə və onun hesabları ilə uyğun olan balans hesabları hansılar idi?
Əvvəlki hesablar planında 86 saylı “Ehtiyat kapitalı” və 87 saylı “Əlavə kapital” balans hesabları var idi.

Burada bir vacib məqamı qeyd edək ki, 86 saylı balans hesabı tam olaraq 33 saylı yeni maddədə öz əksini tapır.  87 saylı hesab isə 87-2 saylı “Emissiya gəliri” adlı subhesab (bu subhesab yeni hesablar planının 31-ci maddəsi ilə uyğundur. Bu haqda əvvəlki bölmələrdə məlumat vermişik.) istisna olmaqla 33 saylı maddədəki hesablara uyğun gəlir. Göründüyü kimi 87 saylı balans hesabı yeni hesablar planında iki yerə bölünüb.

Şərh yazın