Çərşənbə axşamı, 08 May 2012 11:38

Yeni hesablar planında mənfəətin uçotunda fərq nədən ibarətdir?

Hesabat ilində müəssisələrin bütün fəaliyyətlərinin nəticəsi mənfəət və ya zərərdir. Yeni hesablar planı ilə köhnənin bir üst-üstə düşən cəhəti var ki, mənfəət və zərər 80 saylı balans hesabında uçota alınır. Daha doğrusu, yeni hesablar planında bu məqsədlə 80 saylı maddə və 801 saylı hesab qəbul olunub.
Qeyd edək ki, əvvəlki hesablar planının 80 saylı hesabında uçota alınan əməliyyatların çoxusu eyni ilə yeni – 801 saylı hesabda uçota alınır. Məsə-
lən, maliyyə gəlirləri və maliyyə xərcləri. Bunlar əvvəllər birbaşa 80 saylı hesaba yazılırdı, amma yeni hesablarda belə gəlirlər və ya xərclər əvvəlcə
başqa hesablarda gəlir və ya xərc kimi uçota alınır, sonradan isə 801 saylı hesaba yazılır. Fərq əsasən, bundan ibarətdir.
 

Şərh yazın