Şənbə, 10 Dekabr 2011 17:20

Yeni və köhnə hesablar üzrə əmək haqqı əməliyyatlarının müxabirləşməsinə aid misal

Kassa və bank əməliyatların necə memorial orderlərinə işlənməsindən sonra əmək haqqı əməliyyatlarının müxabirləşməsinə diqqət yetirək.

Bu müxarbirləşmələr özünü 3-cü memorial orderdə də əks etdirir.

 

Şərh yazın