Bazar ertəsi, 02 Aprel 2012 07:18

“Qudvil” anlayışının misalla izahı

Digər vacib fərqlərdən biri “Qudvil” anlayışının olmasıdır. Əvvəllər mühasibat uçotunda belə bir anlayışdan ümumiyyətlə,istifadə olunmayıb. Sadə şəkildə desək, qudvil hər hansı bir təşkilatın dəyərində yarana...
Əvvəlki qaydalarda, təhtəlhesab şəxs aldığı vəsaitin xərclənməsi haqqında 3 gün müddətimndə avans hesabatı təqdim etməli idi. Hazırda da vergi orqanları, DSMF əməkdaşları yoxlamalar zamanı bunun yerinə yetirilməs...
Köhnə hesablar planında təcrübədə ən çox istifadə olunan 50 (Kassa), 51 (Hesablaşma hesabı) və 52 (Valyuta hesabı) nömrəli hesablardır. Bu hesabların yeni hesablar planında necə əks olunduğuna baxaq. Yeni hesablar planında 22...
Birinci və sonrakı iş yerində olmasına baxmayaraq, ümümilikdə 6 ay sosial stajı olmayan işçi bir iş yerində 6 ay işləməyibsə və əmək qabiliyyətini itiribsə və ya hamiləliyə görə məzuniyyətə çıxıbsa, onda həmin iş...
18. Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri181. Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar182. Uzunmüddətli verilmiş borclar183. Digər uzunmüddətli investisiyalar184. Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin az...
Təxirə salınmış vergi anlayışını daha asan başa düşmək əvvəlcə yeni Milli  Mühasibat uçotu standartlarında 16 və 42 saylı maddələrə nəzər salaq. 16. Təxirə salınmış vergi aktivləri 161 Mənfəət vergisi üzrə ...
Yeni standartlarda törəmə müəssisə, asılı müəssisə və birgə müəssisə anlayışının izahı da var. Sadə və başa düşülən şəkildə həmin anlayışların izahını verək. ...
  İndi isə köhnə hesablar planı ilə yeni hesablar planında uçota alınan uzunmüddətli aktivləri fərqləndirək. Köhnə qaydalarda konkret yazılıb ki, 500.000 AZM-dən, yəni 100 manatdan artıq dəyəri olan istismar müddəti 1 i...
  İndi isə təxirə salınmış vergi ilə bağlı bir neçə sadə misala baxaq. Tutaq ki, «AA» firması bankdan kredit alıb və bu kreditin təyinatında əsasvəsait (torpaq, tikili və avadanlıq) almaq nəzərdə tutulub. Firma aldığı...
«AA» müəssisəsi sonradan satmaq məqsədilə digər təşkilatdan (malgöndərəndən) 1.000 manatlıq ərzaq malları alıb. Malların əlavə dəyər vergisi 180 manat təşkil edib və müəssisə bank vasitəsilə vəsaiti ödəyib. «AA...
7 -dən səhifə 10