Bazar ertəsi, 16 Aprel 2012 18:21

Alqı-satqı müqaviləsinin nümünəvi forması

Oxuculara tam maraqlı olmaq üçün kitabın sonunda bir neçə praktikada istifadə olunan müqavilə formasını təqdim edəcəyik.Və kitabdan yararlananlar bu nümunəvi müqavilə formalarından tam və müəyyən maddələri dəyişdirməklə...
Bəs, Milli Standartlarda, yeni hesablar planında nizamnamə kapitalı haqqında nələr yazılıb. 30. Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 301. Nominal (nizamnamə) kapital müəssisənin kapitalı və ehtiyatlarının uçota alınmasına ...
Yeni və köhnə hesablar planında qeyri-maddi aktivlərin mədaxili, onların dəyərinin formalaşması prinsipləri demək olar ki, eynidir. Hansısa qeyri-maddi aktivin formalaşması ilə bağlı xərcələrin cəmi şəklində ilkin dəyərl...
Çərşənbə axşamı, 10 Aprel 2012 05:01

Yeni Milli Standartlarda yenidən qiymətləndirmənin izahı

  Bəs, yeni Milli Standartlarda yenidən qiymətləndirmə haqqında hansı məlumatlar var. Milli standartlara görə, müəssisələr «torpaq, tikili və avadanlıqlarının» uçotunu iki metodla - ilkin dəyər və yenidən qiymətləndirmə ...
Bazar ertəsi, 09 Aprel 2012 09:01

Hesablanmış dividentlər necə uçota alınır?

  Köhnə hesablarda təsisçilərə hesablanılmış dividentlər 75-2 saylı subhesabın DT-nə yazılırdı. Yeni hesablar planında isə bu, artıq 344 saylı “Elan olunmuş dividentlər” hesabında rəsmiləşdirilir . ...
Yaxşı olardı ki, Milli Mühasibat uçotu standartlarında pul vəsaitlərinin ekvivalentləri haqqında yazılanları nəzərdən keçirək. Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri investisiya və digər məqsədlərdən daha çox qısamüddətli p...
Köhnə hesablar planında maliyyə icarəsi üzrə debitor borcları və faizlər üzrə debitor borcları qısamüddətli və uzunmüddətliyə ayrılmırdı. Yeni hesablar planında əvvəl müxabirləşmə aparılan zaman bütün məbləğləri...
Yeni hesablar planının 20 saylı maddəsində (Ehtiyatlar) belə hesab yoxdur. Amma biz təcrübədə 211 saylı “İnventarlar” adlı hesab, 211-1 saylı “Ehtiyatda olan inventarlar” və 211-2 saylı “İstimarada olan inventarlar” adl...
Müəssisə digər təşkilatdan (malgöndərəndən) 1.000 manatlıq avadanlıq (məsələn, kompyuter) alıb. Alınan avadanlıq istismara verilib. ...
Təsərrüfat fəaliyyətinin son nəticəsi təsisçilərə dividentlərin ödənilməsi üçün hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəətini və ya zərərini müəyyənləşdirməkdir. ...
6 -dən səhifə 10