Çərşənbə, 16 Dekabr 2020 05:34

Əsas vəsaitin istismara verilməsi haqqında AKT (Nümünəvi forma)

Satışı bitən "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" (II nəşr) kitabından seçmə

“Alov” MMC

AKT №____

Əsas vəsaitin istismara verilməsi haqqında

Mingəçevir şəhəri _____ ______________2019-cu il

Alıcı “Tikqur” MMC və Satıcı “Qursat” MMC-nin tərəflərinin nümayəndələrindən təşkil olunmuş komissiya (Komissiya alıcının ____ _____2019-cu il tarixli, __№-li əmri ilə yaradılmışdır) Mingəçevir şəhəri, Səməd Vurğun küşəsi 19-da qurulmuş əsas vəsait obyektinə (adı yazılmalıdır) baxış keçirib, “Qursat” MMC-nin təqdim etdiyi texniki sənədlərlə tanış olaraq ___ _____2019-cu ildə _____ ____2019-cu ilə kimi ­­­­­___________(metodologiyanın adı yazılmalıdır) sınaq metodologiyasına uyğun şəkildə aparılmış istismar sınaqlarının nəticələrinə uyğun olaraq aşağıdakı nəticələrə gəlmişdir:
1. _________________________________(adı yazılmalıdır) əsas vəsait obyekti texniki tələblərə uyğundur. (Əgər hər hansı qeyd varsa, “aşağıdakı qeydləri nəzərə almaqla texniki tələblərə uyğundur yazılmalı” və qeydlər sadalanmalıdır)
2. Quraşdırma, montaj və işəsalma fəaliyyətləri layihəyə və texniki təhlükəsizlik tələblərinə uyğun yerinə yetirilmişdir. Əsas vəsait obyekti sənaye, yanğından mühafizə və ekoloji təhlükəsizlik tələblərinə uyğundur.
3. ___________________________________(adı yazılmalıdır) əsas vəsait obyekti sınaqlardan uğurla çıxmış və istismara hazırdır.
(Və yaxud yazılmalıdır: Aktın birinci bəndində sadalanmış qeydlərə uyğun olaraq istismara mane olan qüsur, nöqsan və çatışmazlıqlar (konkret sadalanmalıdır) aradan qaldırıldıqdan sonra istismara verilə bilər)
4. Yekun qeydlər:
1. ___________________________________(adı yazılmalıdır) əsas vəsait obyekti ___ _________2019-cu il tarixdən _______________ ünvanında istismara buraxıla bilər;
2. Təminat verilmiş xidmət reqlamentə uyğun həyata keçirilsin;
3.Akt tərəflərin hər birində bir nüsxə saxlanılmaqla, iki nüsxədə tərtib olunub.

Akta əlavə olunur:
1. ____ ________2019-cu il tarixli, ____№-li işəsalma protokolu (1 nüsxə, 2 səhifə);
2. ____ ________2019-cu il tarixli, ____№-li qeyd və təkliflər jurnalı.

Komissiyanın sədri ____________ ________________

Komissiyanın üzləri

____________ ________________
____________ ________________

“A-dan Z-yə Kargüzarlıq” (III nəşr) adlı yeni nəşri SATIŞDA

 
 
 

Şərh yazın