Sahibkarların, vergi ödəyicilərinin və mütəxəssislərin marağında olan məsələlərdən biri də dividendlərin ödənilməsi və ödənilən məbləğlərin vergiyə cəlb edilməsi ilə bağlıdır. Mövzunu sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir.

"Dividenddən vergi necə tutulur?" sualının cavabı ilk baxışdan çox sadədir: dividenddən ödəmə mənbəyində 10 faiz vergi tutulur. Bu, doğrudur, amma məsələnin dərinliklərinə baxdıqda maraqlı məqamlar üzə çıxır.