Dövlət İmtahan Mərkəzi Peşəkar mühasib sertifikatının (PMS) verilməsi prosesinin təşkili və imtahanların keçirilməsi ilə bağlı qaydaları açıqlayıb. “Peşəkar mühasib sertifikatının verilməsi prosesinin təşkili, ...
Çərşənbə, 09 Sentyabr 2020 04:26

Nizamnamə kapitalı kimi əmlak qoyula bilər? Xüsusi

Satışı bitən "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının "Təsisçilərlə hesablaşmalar" bölməsindən seçmə Əmlakın nizamnamə kapitalına qoyulması adətən iki hal üzrə baş verir:1) Təşisçinin öz mülkiyyətində olan əmlakın niz...
Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi "Riskli vergi ödəyicisinin, o cümlədən riskli əməliyyatların Meyarları"nda iki anlayış – riskli vergi ödəyicisi və riskli əməliyyat anlayışları konkretləşdirilib. İqtisadçı eks...
Fiziki şəxslərə ödənilən dividendlərlə bağlı vergi güzəştləri və azadolmalar Vergi Məcəlləsinin 102-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Mövzunu sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. Məsələyə tam aydınlıq gətirmək ...
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş "Riskli vergi ödəyicisinin, o cümlədən riskli əməliyyatların Meyarları"na əsasən, bundan sonra həmin meyarlardan ən azı birinə cavab verən vergi ödəyicisi riskli vergi ödəyici...
Satışda olan "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının "Gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclər" bölməsindən seçmə Ezamiyyə xərclərinə keçməmişdən öncə qeyd edək ki, qanunvericiliklə vergi ödəyicisinin sərəncamı (əm...
Vergi ödəyicilərinin çətinliklərlə rastlaşdıqları vergitutma məsələlərindən biri də müəyyən əməliyyatların royatli sayılıb-sayılmaması, başqa sözlə, əməliyyatın alğı-satqı və ya royalti kimi vergiyə cəlb edilm...
EKVİTA şirkətinin vergi məsələləri üzrə məsləhətçisi Meyxanım Ələkbərova saytımızda mövzu ilə bağlı maraq doğuran müddəaları şərh edir Vergi Məcəlləsində ezamiyyə məsrəflərinin gəlirdən çıxılmasını tənzim...
Son illər ölkəmizdə müxtəlif formalı kursların təşkili ilə məşğul olan sahibkarlıq subyektlərinin sayı artıb. Sahibkarlar həm məktəbəqədər, həm məktəb proqramı, həm də mühasibat, proqram təminatı kimi hazırlıq kur...
Malların, məhsulların tədarük olunması, o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarük olunması və sonradan emal olunaraq satılması və ya emal olunmayaraq satılması, əlvan metal tullantılarının tədarük olunaraq emal...
6 -dən səhifə 20