Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin  “Uçot siyasəti şöbəsinin müdiri” Firuzə Abdullayeva tərəfindən 25 yanvar 2021-ci il tarixli, 10/03-31-553 saylı məktub dövlət qurumundan ciddi hesabat blanklarının hazırlanması ...
Beynəlxalq və milli mühasibat uçotu standartlarına görə, bütün debitor, kreditor borcları və öhdəliklər iki hissəyə (qısamüddətli (cari) və uzunmüddətli) ayrılır. Mövzunu sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. ...
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədovun imzaladığı  27 yanvar 2021-ci il tarixli, 13 saylı qərarı ilə “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar t...
Dünəndən satışına start verilən “Vergi uçotu: A-dan Z-yə”(III nəşr) kitabından seçmə ...
27 yanvar 2021-ci ildən satışda olacaq “Vergi uçotu: A-dan Z-yə” (III nəşr) kitabının “Nağd əməliyyatların uçotu və kassa əməliyyatlarının aparılması” bölməsindən seçmə ...
Hazırda satışda olan “Vergi Məcəlləsi. Ümümi hissəsinin izahı” kitabından seçmə ...
Növbəti həftədən satışda olacaq "Vergi uçotu: A-dan Z-yə" (III nəşr) kitabından seçmə “Tibbi sığorta haqqında” AR Qanununa əsasən icbari tibbi sığorta hesablanacaq “əmək haqqı” dedikdə, Əmək Məcəlləsinin 154-cü...
Satışı davam edən "Vergi Məcəlləsi. Ümumi hissəsinin izahı" kitabından seçmə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 sentyabr 2020-ci il tarixli, 365 nömrəli Qərarı ilə “Vergi ödəyicilərində nağd pul vəsaitinin u...
Sığorta fəaliyyəti həyat və qeyri-həyat (ümumi sığorta) sığortası olmaqla iki böyük sahəyə ayrılır. Sığortaçılar bu iki sahədən yalnız biri üzrə fəaliyyət göstərə bilərlər. Həyatın yığım sığortası ilə bağl...
Növbəti həftədən satışda olacaq "Vergi uçotu: A-dan Z-yə"(III nəşr) kitabından seçmə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30 sentyabr 2020-ci il tarixli, 365 nömrəli Qərarı ilə “Vergi ödəyicilərində nağd pul vəs...
4 -dən səhifə 21