Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev “Mühasibat uçotu haqqında” AR Qanununda dəyişikliklər ilə əlaqədar olaraq,  Qanunun tətbiqi və Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edil...
Tanınmış mütəxəssis Radil Fətullayev kassa əməliyyatları ilə bağlı seminar iştirakçıları olan mühasiblərə maraqlı sualla müraciət edib: “Xəzinə kitabı gündəlik yoxsa aylıq yazılır?” Bəzi iştirakçılar xəzinə ki...
Tanınmış sərbəst auditor, mks.az saytının eksperti Altay Cəfərov ehtiyatların uçota alıması metodu ilə bağlı maraqlı açıqlamalar verilib: “Hal-hazırda 3 metoddan istifadə edilir: Orta maya dəyəri, LİFO və FİFO metodu.  F...
Tanınmış mütəxəssis Altay Cəfərovdan mal itkisilə bağlı düşündürücü praktiki misal Tanınmış audit, mks.az saytının eksperti Altay Cəfərov ehtiyatların zay olması və istehsalatda itkilərlə bağlı maraqlı açıqlamalar v...
Qeyri-ənənəvi yanaşma sərgiləyən tanınmış mütəxəssis mühasiblərə çağırış etdi Audit üzrə mütəxəssis Mehdi Babayev mühasiblərə maraqlı çağırış edib: “Sizə tövsiyə edirəm ki, mühasibat uçotunun hesablar plan...
28 may 2018-ci il tarixdə Milli Mühasiblər Forumu çərçivəsində keçirilən seminarda mks.az-in eksperti, sərbəst auditor Altay Cəfərov “Ehtiyatların mühasibat uçotu və vergi uçotu baxımından tələb olunan  qaydaları, uçot zam...
Çərşənbə axşamı, 29 May 2018 08:36

Altay Cəfərovdan kassa və hesablama metodunun sadə izahı Xüsusi

28 may 2018-ci il tarixdə Milli Mühasiblər Forumu çərçivəsində keçirilən seminarda mks.az-in eksperti, sərbəst auditor Altay Cəfərov “Ehtiyatların mühasibat uçotu və vergi uçotu baxımından tələb olunan  qaydaları, uçot zam...
Çərşənbə axşamı, 29 May 2018 06:27

Altay Cəfərovdan məhsulun maya dəyəri ilə bağlı MARAQLI İZAH Xüsusi

28 may 2018-ci il tarixdə Milli Mühasiblər Forumu çərçivəsində keçirilən seminarda mks.az-in eksperti, sərbəst auditor Altay Cəfərov “Ehtiyatların mühasibat uçotu və vergi uçotu baxımından tələb olunan  qaydaları, uçot zam...
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanunu layihəsinə təklif edilən  "Mühasibat uçotunun məcburiliyi" adlı maddəyə edilən dəyişik...
İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin vitse-prezidenti, vergi məsələləri üzrə ekspert Radil Fətullayevin sözlərinə görə, ölkə ərazisində sənədsiz malların satılması qanuna ziddir: «Aydındır ki, hər bir mal ya ölk...
12 -dən səhifə 14