Çərşənbə axşamı, 31 Yanvar 2012 10:53

ƏDV depoziti üzrə müxabirləşmələr necə aparılır?

  «AA» müəssisəsi 2010-cu ilin noyabr ayında 10.000 manatlıq mal satıb. Satışa 1.800 manat (18%-lik ƏDV) əlavə olunub. Alıcı 10.000 manatı bank hesabına, 1.800 manatı isə depozit hesabına ödəyib.             Bu ...
Torpaq, tikili və avadanlıqlar (Əsas vəsaitlər) haqqında kitabın birinci fəslində ətraflı məlumat verilib. İndi isə əsas vəsaitlərin rəsmiləşdirilməsi, hansı sənədlər əsasında mühasibat uçotuna məxadil olunması qaydalar...
Kassa əməliyyatları kimi təhtəlhesab hesablaşmalar da müəssisədə çox tez-tez rast gəlinən əməliyyatlardandır. Əvvəllər təhtəlhesab hesablaşmalar ancaq müəyyən kiçik məbləğli əməliyyatların aparılması üçün nəzərd...
Hər bir müəssisənin gündəlik rastlaşdığı müxabirləşmələrdən, əməliyyatlardan biri də vergi ilə bağlıdır. Gündəlik mal satışı, gündəlik xidmət göstərilməsi və s. Bu kimi əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin hesablanılmas...
Təcrübədə mal-materialların kassa çeki ilə alınması hallarına çox rast gəlinir. Daha doğrusu, bu haqda mənə çox suallar verirlər. Soruşurlar ki, mağazadan hər hansı bir mal almışıq, kassa çeki veriblər, amm...
İndi isə mühasibat uçotunun təşkili haqqında qısa məlumat verək.Birinci mərhələ: təsərrüfat əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi;İkinci mərhələ: rəsmiləşdirilmiş əməliyyatların sintetik hesablar vasitəsilə müxabirl...
Təsərrüfat fəaliyyətinin son nəticəsi təsisçilərə dividentlərin ödənilməsi üçün hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəətini və ya zərərini müəyyən ləşdirməkdir. Əgər müəssisə ili mənfəətlə başa vurubsa, il...
Mühasibat balansının 10-cu maddəsi “Qeyri-maddi aktivlər” adlanır. Qeyri-maddi aktivlər ayrıca olaraq 12 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartında açıqlanır. Qeyri-maddi aktivlər fiziki formayamalik olmayan qeyri-monetar aktivl...
Təcrübədə tez-tez soruşurlar ki, yeni hesablar planında azqiymətli və tez köhnələn əşyalar hansı hesablarda uçota alınır, onlara amortizasiya hesablanılırmı? Bütün bunlara aydınlıq gətirmək üçün ilk növbədə, köhnə ...
İndi isə müxabirləşmələrin mühasibat registrlərinə işlənilməsinə nəzər salaq. Əvvəllər mühasibat uçotunun qurulmasının 2 forması vardı. Jurnal order və memorial order forması. Təcrübədə ən sadə, optimal və özünü d...
18 -dən səhifə 20